Оновлення змісту освіти, її модернізація засобами краєзнавства та національно-патріотичного виховання набуває особливої актуальності. Зростає роль регіональних  історичних досліджень, відбувається усвідомлення та  переосмислення власної історії, національних рис тощо. Безперечно, що музейна педагогіка відіграє вагому роль в освітньому процесі. Музеї  є дієвим засобом у патріотичному вихованні молоді та джерелом додаткової інформації до вивчення програмового матеріалу. Основа діяльності   музеїв у закладах освіти – ідея становлення державності України, виховання високих моральних якостей громадянина, справжніх патріотів своєї держави. Музеї, що створені і діють у закладах освіти, сприяють не лише вивченню минулого, а й залученню  педагогічних працівників, учнівської молоді до пошукової, краєзнавчої, дослідницької роботи, проєктної діяльності  через музейну справу.

    Зважаючи на це, Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 22 травня 2024 року на базі Хмельницького професійного ліцею проведено семінар з теми «Музей як центр національно-патріотичного виховання учнівської молоді» для заступників директорів з виховної роботи закладів професійної освіти.

   З процесом створення та розвитку історико-краєзнавчого музею в навчальному закладі учасників обласного семінару ознайомив директор Хмельницького професійного ліцею Григорій   Станіслав.

      Директор музею Галина Фурманчук   здійснила оглядову екскурсію музеєм, який розміщений на трьох локаціях ліцею, а саме:

 • експозиція «Історія Хмельницького професійного ліцею»;
 • експозиція «Науково-технічні прориви в галузі електрозварювання»;
 • експозиція «Боротьба за Незалежність України з початку ХХ-го століття до сьогодення».

    Також у закладі розміщуються пересувні виставки Українського інституту національної пам’яті.

     Галина Йосипівна проінформувала присутніх про нормативно-правову базу діяльності музеїв при навчальних закладах та сучасні напрями їх роботи. Учасників семінару зацікавили питання налагодження дієвої співпраці з іншими музеями, бібліотеками, науковими установами.

      Питанню змісту, форм та засобів роботи з патріотичного виховання молоді у навчальних закладах, ролі та місця освітянських музеїв у цій роботі був присвячений виступ Юлії Ворони, методистки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області. Зауважено, що завдяки діяльності музеїв педагогам вдається максимально реалізовувати потенціал музейних експонатів, зокрема:

 • виховувати в учнів відповідальність за історико-культурну спадщину;
 • формувати позитивне ставлення учнів до національних цінностей;
 • плекати гордість за свій навчальний заклад, своїх земляків і український народ загалом;
 • збагачувати моральний досвід учнів на місцевих традиціях;
 • формувати національну свідомість, гідність, патріотизм, громадянське мислення учнів;
 • мотивувати громадську та соціальну активність учнів;
 • залучати учнів до суспільно корисної та пам’ятко-охоронної діяльності;
 • формувати суспільно корисні ідеали та життєву компетенцію учнів;
 • прищеплювати вміння співпрацювати з іншими учнями;
 • спонукати учнів до самореалізації.

    Досвідом роботи зі створення електронного музею історії ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького»  на Google Sites поділилася Наталія Пенделюк, заступник директора з виховної роботи.

      Учасники семінару обмінялися цікавими та конструктивними думками щодо актуалізації діяльності музеїв навчальних закладів та перспективами цієї важливої освітянської складової в організації навчально-виховного процесу.

Від admin