База активно діючих підприємств та громадських організацій

Організації роботодавців, їх об’єднання, зареєстровані у межах Хмельницькій області

 Перелік підприємств Хмельницької області, що є активними за даними ДПА та зареєстровані в ЄДРПОУ:

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг

Лісове господарство та лісозаготівлі

Рибне господарство

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

Виробництво харчових продуктів

Виробництво напоїв

Текстильне виробництво

Виробництво одягу

Виробництво паперу та паперових виробів

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

Виробництво гумових і пластмасових виробів

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

Металургійне виробництво

Виробництво готових меблів

Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

Виробництво електричного устатковання

Виробництво машин і устатковання

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

Виробництво інших транспортних засобів

Виробництво меблів

 Асоціації Хмельницької області

 Перелік підприємств Хмельницької області, які здійснюють благодійну діяльність

 Перелік громадських організацій національних меншин Хмельницької області