Курси підвищення кваліфікації

 

Зразок листа-клопотання Зразок заяви 
Для завантаження зразків документів натисніть на потрібний документ, оберіть пункт меню Файл → Завантажити

Шановні колеги! Вам пропонується орієнтовна тематика випускних робіт, але ви можете обрати свою тему із психолого-педагогічної чи методичної проблематики, над якою працюєте.

Директор ЗПО

Заступник директора ЗПО з навчально-виробничої роботи, завідувач відділення  

Заступник директора ЗПО з навчальної роботи

Заступник директора ЗПО з виховної роботи

Заступник директора ЗПО з навчально-виховної роботи

Заступник директора ЗПО з навчально-методичної роботи, методист ЗПО

Завідувач майстерні

Старший майстер

Практичний психолог

Соціальний педагог

Викладач професійної підготовки

Педагог професійного навчання

Майстер виробничого навчання

Викладачі загальноосвітньої підготовки

Викладач предмета «Українська мова»

Викладач предмета «Українська література»

Викладач предметів «Історія»

Викладач предмета «Громадянська освіта»

Викладач предмета «Іноземна мова»

Викладач предмета «Зарубіжна література»

Викладач предмета «Математика»

Викладач предмета «Інформатика»

Викладачі предметів «Фізика» і «Астрономія»

Викладач предмета «Хімія»

Викладачі предметів «Біологія» і «Екологія»

Викладач предмета «Географія»

Викладач предмета «Технології»

Викладач інтегрованого курсу «Природничі науки»

Викладач предмета «Захист України»

Викладач предмета «Фізична культура»

Вихователь

Керівник гуртка

Педагог-організатор

Бібліотекар

Методист НМЦ ПТО

Завантажити положення про випускну роботу повністю…

Основні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи
 

І. Зміст випускної роботи має відповідати таким вимогам:

– поєднувати науково-теоретичні знання з практичною діяльністю в галузі;

– характеризувати впровадження в практичну діяльність сучасних технологій навчання і виховання, інноваційних педагогічних та виробничих технологій;

– базуватись на фактах практичної діяльності в конкретних освітніх закладах.

 

ІІ. Вимоги до викладу матеріалу

При виконанні випускних робіт потрібно:

– слідкувати, щоб логіка і зміст викладеного матеріалу відображали тему випускної роботи, а також назви відповідного її розділу, параграфа;

– розкриваючи власний досвід, обґрунтовувати ту педагогічну ідею, яка складає його основу;

– кожне нове теоретичне положення чи практичну рекомендацію підсилювати найбільш типовими прикладами, розрахованими на точність і достовірність аргументації;

– випускна робота оформляється державною мовою.

 

ІІІ. Етапи підготовки випускної роботи

У процесі виконання випускної роботи слухачу необхідно:

– вивчити джерельну базу з теми, в тому числі нормативні документи,інструктивно-методичні матеріали,  зробити її аналітичний огляд;

– проаналізувати та охарактеризувати реальний стан проблеми, що вивчається, у практиці роботи.

– зібрати та проаналізувати необхідні факти із власного досвіду, описати їх і узагальнити. За необхідності провести експеримент, вивчити його результати і викласти у випускній роботі.

– на основі вивчення джерельної бази, аналізу практичного досвіду зробити

теоретичні висновки, розробити рекомендації.

 

ІV. Структура випускної роботи

Рекомендується така структура роботи:

1. Титульний аркуш (додаток 1).

2. План (додаток 2).

3. Вступ: доцільність вибору теми, її актуальність, формулюються мета

та завдання випускної роботи.

4. Основна частина:

– розкриття провідних понять, сутності проблеми, що вивчається, її стану в сучасній теорії і практиці;

– висвітлення власного досвіду (експерименту), досвіду педагогічного колективу закладу освіти (в якому працює слухач) за обраною темою.

3. Висновки: узагальнення виконаної роботи, практичні поради, рекомендації, визначення завдань для подальшої роботи.

4. Список використаних джерел.

5. Додатки: різноманітні таблиці, схеми, графіки, плани навчальних занять, методичні розробки, роздатковий матеріал, інструкційно-технологічна документація, сценарії позанавчальних заходів, анкети, протоколи тощо.

 

V. Орієнтовні форми випускної роботи

Випускна робота має виконуватися відповідно до рекомендованої структури з врахуванням методичних вказівок наукового керівника. Для педагогічних працівників зі стажем роботи до 5 років випускна робота може бути виконана у формі реферату (узагальнення теоретичного матеріалу за обраною темою).

Також випускна робота може бути представлена у формі авторського  творчого продукту (педагогічний проект; технологічне портфоліо; навчально-методична розробка, навчальний посібник, електронний освітній ресурс тощо).

 

VI. Вимоги до оформлення випускної роботи

Випускна робота повинна бути виконана й оформлена з додержанням вимог до наукових робіт. Оптимальний обсяг випускної роботи – 25-35 друкованих сторінок, список використаної літератури – близько 20 джерел. Текст випускної роботи друкується на одному боці аркуша формату А4 (210 × 297 мм). Сторінки обмежуються полями: ліве –30 мм, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Рекомендована гарнітура – Times New Roman; кегль – 14; інтервал між рядками – 1,5; інтервал між абзацами – 0; вирівнювання тексту за шириною.

Випускна робота починається з титульної сторінки. Це перша сторінка випускної роботи, яку включають до загальної нумерації сторінок, але не  нумерують. Далі номер сторінки проставляють у правому нижньому кутку аркуша. За титульною сторінкою наводяться послідовно план, вступ, розділи в порядку подання, висновки, список використаних джерел, додатки. Всі розділи починаються з нової сторінки, а кожен з підрозділів – після закінчення попереднього.

Форма навчання

Кількість годин

Вартість на одну особу, грн

Дистанційна індивідуальна

150

1500

Дистанційна групова

150

1300

Дистанційна індивідуальна за модулем*

30

510

* Педагог може підвищувати кваліфікацію за накопичувальною системою шляхом опанування окремих навчальних модулів по 30 годин, які він обирає самостійно  відповідно до індивідуальних освітніх потреб.

Електронна адреса: kpk-nmc@ukr.net 

Адреса для листування: Україна, 29016, м.Хмельницький, вул. Інститутська, 10.

Адреса для пересилки матеріалів: м.Хмельницький, віддділення Нової пошти №9

Методист:  Борилюк Марія Феодосіївна, тел. +38(097)393-21-01

Дистанційна платформа КПК педагогічних працівників

Логін і пароль для доступу до матеріалів на платформі буде надіслано на електронну адресу, вказану слухачем під час реєстрації

НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області має ліцензію МОН України
на провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації
керівних та педагогічних працівників закладів професійної освіти
Звертаємо увагу, що відповідно до
Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"
від 02.03.2015 №222-VIII
ліцензія набула статусу безстрокової
Центр здійснює підвищення кваліфікації за видом діяльності 85.59 Інші види освіти (КВЕД-2010)