Кваліфікаційні центри

        Кваліфікаційні центри – це суб’єкти, уповноважені на оцінювання і визнання результатів навчання осіб, зокрема здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти, присвоєння/підтвердження відповідних професійних кваліфікацій.  

       Кваліфікаційним центром може бути юридична особа або її структурний чи відокремлений підрозділ акредитований в установленому порядку.

       Акредитація кваліфікаційного центру здійснюється Національним агентством кваліфікацій.  Кваліфікаційні центри створюються та діють, як правило, в межах однієї або декількох видів професійної діяльності або галузей.  

       Кваліфікаційний центр може здійснювати:

  • оцінювання і визнання результатів навчання, зокрема здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти;
  • присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій;
  • визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах.

Перелік нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій

Кваліфікаційні  центри  Хмельниччини

ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»

 Присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій

Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького

Присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій

Процедура акредитації кваліфікаційного центру

   Для початку процедури акредитації кваліфікаційного центру необхідно подати до Національного агенства кваліфікацій заяву за формою: форма заяви.

    До заяви додаються такі документи:

  • копію статуту; в разі коли статус кваліфікаційного центру має намір набути структурний або відокремлений підрозділ заявника, – також копію рішення (наказу, протоколу) органу управління заявника про створення такого структурного або відокремленого підрозділу, копію положення про структурний або відокремлений підрозділ;
  • відомості про осіб, яких заявник або його відокремлений підрозділ залучає як оцінювачів, згідно з додатком 2 разом з копіями документів про підтвердження факту їх залучення;
  • примірник оригіналу документа, що містить виклад затвердженої заявником або його відокремленим підрозділом процедури присвоєння/підтвердження за кожною професійною кваліфікацією, заявленою на акредитацію;
  • відомості про матеріально-технічне забезпечення процедур оцінювання за кожною професійною кваліфікацією, заявленою на акредитацію, згідно з додатком 3 разом з копіями документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями, обладнанням;
  • затверджений заявником, його структурним або відокремленим підрозділом зразок контрольно-оцінювальних матеріалів для проведення одного оцінювання результатів навчання за кожною професійною кваліфікацією, заявленою на акредитацію;
  • відомості про веб-сайт заявника, який забезпечує/забезпечить публічне інформування про кваліфікаційний центр, відповідні професійні кваліфікації та процедуру присвоєння/підтвердження (у довільній формі).


 Презентація Національного агенства кваліфікацій “Кваліфікаційні центри. Правовий статус. Окремі аспекти створення та акредитації”