Педагогічні майстерні та тренінги

Тематика педагогічних майстерень, тренінгів
(короткотермінове підвищення кваліфікації на 2023 рік)

Категорія: керівники ЗП(ПТ)О, заступники керівників з НВР

Форма проведення: очна, дистанційна, очно-дистанційна

Викладач: Коломійчук Світлана Борисівна

Вартість навчання: 120 грн

Термін проведення: жовтень

Реєстрація за покликанням: http://surl.li/lvnz

Педагогічна майстерня дасть змогу опанувати методи аналізу зовнішнього середовища функціонування ЗП(ПТ)О, методи конкурентного та стратегічного аналізу, принципи бізнес- планування,  інструменти стратегічного цілепокладання, генерування стратегічних ініціатив, прогнозування розвитку закладу

Категорія: керівники ЗП(ПТ)О, заступники керівників з НВР, ст.майстри

Форма проведення: очна, дистанційна, очно-дистанційна

Викладач: Коломійчук Світлана Борисівна

Вартість навчання: 90 грн

Термін проведення: листопад

Реєстрація за покликанням: http://surl.li/lvod

Педагогічна майстерня дасть змогу з’ясувати сутність та особливості здійснення процедур і заходів створення системи  внутрішнього забезпечення якості освіти в ЗП(ПТ)О, визначити її структурні елементи, визначити індикатори, критерії та технології (методики, інструменти) вимірювання якості освіти у ЗП(ПТ)О дасть змогу сформувати систему моніторингу якості освіти у закладі освіти.

Категорія: педагогічні працівники ЗПО

Форма проведення: очна, дистанційна, очно-дистанційна

Викладач: Кирилюк Інна Михайлівна

Вартість навчання: 300 грн

Термін проведення: жовтень

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/JX16t5zH81jUhYACA

Педагогічна майстерня дозволить сформувати підприємницьку компетентність як складову фахової компетентності педагога. Набуті компетентності дозволять розвивати в здобувачів освіти комунікативні, лідерські якості, навички креативності та критичного мислення, підприємливості.

Категорія: педагогічні працівники ЗПО

Форма проведення: очна, дистанційна, очно-дистанційна

Викладач: Кирилюк Інна Михайлівна

Вартість навчання: 120 грн

Термін проведення: вересень

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/p3egbFwy2DzCUv2o8

Педагогічна майстерня сформує необхідні компетентності щодо створення безпечного освітнього середовища при організації освітнього процесу, культуру безпеки професійної діяльності сучасного педагога.

Категорія: педагогічні працівники ЗПО

Форма проведення: очна, дистанційна, очно-дистанційна

Викладач: Кирилюк Інна Михайлівна

Вартість навчання: 120 грн

Термін проведення: листопад

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/Rbxi87aK2coCxePN6

Набуті компетентності дозволять педагогам ефективно використовувати проєктні технології в освітній діяльності при професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників економічних професій та професій діловодства.

Категорія: педагогічні працівники ЗПО

Форма проведення: очна,  очно-дистанційна

Викладач: Півторацька Наталія Володимирівна

Вартість навчання: 120 грн

Термін проведення: листопад

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/p44RZFcmEhWKv49t9

Пройшовши навчання за програмою педагогічної майстерні, педагог професійної підготовки зможе розробляти освітні програми за оновленими стандартами професійної освіти на компетентнісній основі

Категорія: педагогічні працівники ЗПО

Форма проведення: очна, очно-дистанційна

Викладач: Соленцова Галина Миколаївна

Вартість навчання: 120 грн

Термін проведення: листопад

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/S31viEC99Eu6Mbxd6

Пройшовши навчання за програмою педагогічної майстерні, педагог професійної підготовки зможе розробляти освітні програми за оновленими стандартами професійної освіти на компетентнісній основі

Категорія: педагогічні працівники ЗПО

Форма проведення: очна,  очно-дистанційна

Викладач: Кирилюк Інна Михайлівна

Вартість навчання: 120 грн

Термін проведення: листопад

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/3vzmiqDTQMPfwxGT8

Пройшовши навчання за програмою педагогічної майстерні, педагог професійної підготовки зможе розробляти освітні програми за оновленими стандартами професійної освіти на компетентнісній основі

Категорія: педагогічні працівники ЗПО

Форма проведення: очна,  очно-дистанційна

Викладач: Чуйкова Оксана Миколаївна

Вартість навчання: 120 грн

Термін проведення: листопад

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/ebWPGHDoHBV8qp2ZA

Пройшовши навчання за програмою педагогічної майстерні, педагог професійної підготовки зможе розробляти освітні програми за оновленими стандартами професійної освіти на компетентнісній основі

Категорія: педагогічні працівники ЗПО

Форма проведення: очна,  очно-дистанційна

Викладач: Стасюк Микола Павлович

Вартість навчання: 120 грн

Термін проведення: листопад

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/MZvbbLDgwLhqXEEe6

Пройшовши навчання за програмою педагогічної майстерні, педагог професійної підготовки зможе розробляти освітні програми за оновленими стандартами професійної освіти на компетентнісній основі

Категорія: педагогічні працівники ЗПО

Форма проведення: очна, дистанційна

Викладачі: Кирилюк Інна Михайлівна, Лужняк Людмила Володимирівна, Чуйкова Оксана Миколаївна

Вартість навчання: 90 грн

Термін проведення: жовтень

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/ADsVvinySf7wwKuM6

Опанувавши компетентності, які пропонуються програмою цієї педмайстерні педагогічні працівники будуть здатні:

– відрізняти формувальне оцінювання від інших видів оцінювання;

– забезпечувати ефективний зворотній зв’язок з учнями під час навчання та оцінювання;

– застосовувати техніки та інструменти формувального оцінювання у практичній діяльності

Категорія: керівники ЗПО, заступники керівника

Форма проведення: очна, очно-дистанційна

Викладачі: Білик Людмила Іванівна

Вартість навчання: 90 грн

Термін проведення: жовтень

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/M2oTfKoBX6VAvNTr5

Опанувавши компетентності, які пропонуються програмою цієї педмайстерні, керівники закладів ЗПО та їх заступники будуть здатні:

– проводити  аналіз стандарту П(ПТ)О і кваліфікаційної характеристики професії, за якою необхідно отримати ліцензію;

– визначати якісний  склад педагогічних працівників;

– визначати необхідне матеріально-технічне  та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу;

– формувати електронну ліцензійну справу.

 

Категорія: керівники, педагогічні працівники ЗПО 

Форма проведення: очна, дистанційна, очно-дистанційна

Викладачі: Смалюк Алла Іванівна

Вартість навчання: 90 грн

Термін проведення: жовтень

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/sunRHy8WfBByMgQM7

Опанувавши компетентності, які пропонуються програмою цієї педмайстерні, педагогічні працівники будуть здатні впроваджувати сучасні форми профорієнтаційної роботи та формувати кар’єрну компетентність учнівської молоді.

Категорія: педагогічні працівники ЗПО

Форма проведення: очна, дистанційна

Викладач: Лужняк Людмила Володимирівна

Вартість навчання: 440 грн

Термін проведення: листопад

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/vvTpCufWKWc8bMhb8

Опанувавши компетентності, які пропонуються програмою цієї педмайстерні педагогічні працівники будуть здатні:

– використовувати сервіси Google у професійній діяльності (Gmail, Disk, Classroom, YouTube, Meet, Jamboard);

– створювати реєстраційні форми, анкети та тести для оцінювання знань учнів у Google Формах;

– використовувати дошку Padlet на різних етапах уроку, організовувати спільну взаємодію учасників навчального процесу;

– створювати мультимедійні інтерактивні вправи за допомогою сервісу Learning Apps;

– створювати та проводити миттєві опитування учнів з використанням сервісу Mentimetr в аудиторії та онлайн;

– створювати інтерактивні плакати за допомогою сервісу Thinklink;

– організовувати відеозустрічі з використанням програми Zoom – створювати навчальний відеоконтент для учнів.

Категорія: методисти, педагогічні працівники ЗПО 

Форма проведення: очна,  очно-дистанційна

Викладачі: Петров Олександр Васильович

Вартість навчання: 120 грн

Термін проведення: жовтень

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/gFqFyLeA5HNLsrQb8

Опанувавши компетентності, які пропонуються програмою цієї педмайстерні, педагогічні працівники будуть здатні використовувати хмароорієнтовані технології, цифрові технології, проєктувати освітній процес за допомогою Google блогу (сайту).

Категорія: методисти, педагогічні працівники ЗПО 

Форма проведення: очна,  очно-дистанційна

Викладачі: Петров Олександр Васильович

Вартість навчання: 120 грн

Термін проведення: листопад

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/DbVDp6pfcfiLddzW8

Опанувавши компетентності, які пропонуються програмою цієї педмайстерні, педагогічні працівники будуть здатні використовувати хмароорієнтовані технології, цифрові технології, при створенні е-портфоліо педагогічного працівника.

Категорія: методисти, педагогічні працівники ЗПО 

Форма проведення: очна,  очно-дистанційна

Викладачі: Чічеров Олексій Володимирович

Вартість навчання: 120 грн

Термін проведення: листопад

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/ET7xHe4iTtDqinwJA

Опанувавши компетентності, які пропонуються програмою цієї педмайстерні, педагогічні працівники будуть здатні створювати навчальні відеоматеріали для використання у освітньому процесі

Категорія: педагогічні працівники ЗПО 

Форма проведення: очна,  очно-дистанційна

Викладачі: Ворона Юлія Володимирівна

Вартість навчання: 225 грн

Термін проведення: жовтень

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/Y54YhvuCLMRPw8t59

Важливим завданням сучасної професійної (професійно-технічної) освіти є створення умов для здобуття особою професійних кваліфікацій впродовж усього життя з урахуванням інклюзивного навчання.

Педмайстерня буде корисною керівникам і педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти, особам з особливими освітніми потребами та їх батькам.

Категорія: педагогічні працівники ЗПО

Форма проведення: очна, дистанційна, очно-дистанційна

Викладач: Сиско Наталія Миколаївна, к.психол.н.

Вартість навчання: 270 грн

Термін проведення: вересень

Реєстрація за покликанням: https://cutt.ly/4GZ6TqF

Опанувавши компетентності, які пропонуються програмою цієї педмайстерні педагогічні працівники будуть здатні:

– підвищити здатність зберігати в стресових ситуаціях стабільний рівень психологічного і фізичного функціонування (життєстійкість/ резильєнтність);

– опанувати навичками та методами, які допоможуть подолати психологічні наслідки катастрофічних воєнних подій у підлітків.

Категорія: практичні психологи, педагогічні працівники з психологічною освітою

Форма проведення: очна, дистанційна, очно-дистанційна

Викладач: Сиско Наталія Миколаївна, к.психол.н.

Вартість навчання: 530 грн

Термін проведення: листопад

Реєстрація за покликанням: https://cutt.ly/VGZBJ2l

Опанувавши компетентності, які пропонуються програмою цієї педмайстерні педагогічні працівники будуть здатні:

– розуміти основні принципи клієнт-центрованої психотерапії та базові умови успішної психотерапії;

– спостерігати та усвідомлювати власні душевні переживання і поведінку, прояви особистісної конгруентності, емпатії та безумовного прийняття в міжособистісній взаємодії.

Категорія: педагогічні працівники ЗПО

Форма проведення: очна, дистанційна, очно-дистанційна

Викладач: Сиско Наталія Миколаївна, к.психол.н.

Вартість навчання: 270 грн

Термін проведення: жовтень

Реєстрація за покликанням: https://cutt.ly/1GZN8gt

Опанувавши компетентності, які пропонуються програмою цього тренінгу педагогічні працівники будуть здатні:

  • усвідомлювати власні домагання;
  • формувати цілі та плани діяльності;
  • розвинути внутрішній потенціал;
  • удосконалити навички рефлексії та самосприйняття;
  • знаходити різноманітні способи конструктивного розв’язання стресових ситуацій;
  • опрацювати нові форми самореалізації.

Категорія: викладачі професійної підготовки, майстри виробничого навчання

Форма проведення: очна, дистанційна, очно-дистанційна

Викладач: Шамралюк Олена Леонідівна

Вартість навчання: 270 грн

Термін проведення: жовтень

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/jvTSPPFGjPdXVjwC6

Опанувавши компетентності, які пропонуються програмою цієї педмайстерні, педагогічні працівники будуть здатні:

– проєктувати навчально-виробничий процес відповідно до конкретних ситуацій та індивідуальних потреб здобувачів освіти;

– розробляти навчально-методичне забезпечення з предмету/професії.

Категорія: педагогічні працівники ЗПО

Форма проведення: очна, дистанційна

Викладач: Шамралюк Олена Леонідівна

Вартість навчання: 270 грн.

Термін проведення: листопад

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/oxx3W9aerjLncSrq8

Опанувавши компетентності, які пропонуються програмою цієї педмайстерні, педагогічні працівники будуть здатні:

– розробляти заявку і програму дослідно-експериментальної роботи;

– проводити педагогічний експеримент;

– здійснювати обробку експериментальних даних.

Категорія: педагогічні працівники ЗПО 

Форма проведення: очна, дистанційна, очно-дистанційна

Викладачі: Ворона Юлія Володимирівна

Вартість навчання: 180 грн

Термін проведення: листопад

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/X1CdHfJQULQgynvX6

Запропонований тренінг розкриває стратегії та процедури критичного мислення. Ознайомлення з теорією та методикою навчання критичного мислення посилить методологічну підготовку й сприятиме успішності педагогічної діяльності. Педагог набуде компетентності з розробки власних методик навчання, заснованих на теорії розвитку критичного мислення.

Категорія: керівники, заступники директорів  з навчально-методичної роботи та методисти ЗПО

Форма проведення: очна, дистанційна, очно-дистанційна

Викладачі: Тимощук Галина Валеріївна

Вартість навчання: 90 грн

Термін проведення: жовтень

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/tuTTedQRnogJi6uSA

Програма педагогічної майстерні сприятиме керівникам, заступникам директорів з навчально-методичної роботи та методистам ЗП(ПТ)О  удосконаленню організації  методичної роботи та підвищенню ефективності роботи методичної служби у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Категорія: керівники, заступники директорів  з навчально-методичної роботи та методисти ЗПО

Форма проведення: очна, дистанційна, очно-дистанційна

Викладачі: Тимощук Галина Валеріївна

Вартість навчання: 90 грн

Термін проведення: листопад

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/8pQX5PvpFALEm93LA

Опанувавши програму педагогічної майстерні керівники, заступники директорів з навчально-методичної роботи, методисти ЗП(ПТ)О будуть здатні чітко дотримуватися нормативних вимог при організації та проведенні атестації педагогічних працівників.

Категорія: педагогічні працівники ЗПО 

Форма проведення: очна, дистанційна, очно-дистанційна

Викладачі: Смалюк Алла Іванівна

Вартість навчання: 65 грн

Термін проведення: вересень

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/TZTfJtwybp83mA829

Опанування педагогічної майстерні дозволить викладачам ЗП(ПТ)О сформувати вміння організовувати компетентнісне навчання із загальноосвітніх дисциплін, забезпечувати інтегрованість змісту (внутрішньопредметної і міжпредметної) на основі ключових компетентностей.

Категорія: педагогічні працівники ЗПО 

Форма проведення: очна, дистанційна, очно-дистанційна

Викладачі: Сидоренко Тетяна Миколаївна

Вартість навчання: 65 грн

Термін проведення: вересень

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/CAH7ghzheUtRNaFP9

Опанування педагогічної майстерні дозволить викладачам ЗП(ПТ)О сформувати вміння організовувати компетентнісне навчання із загальноосвітніх дисциплін, забезпечувати інтегрованість змісту (внутрішньопредметної і міжпредметної) на основі ключових компетентностей.

Категорія: педагогічні працівники ЗПО 

Форма проведення: очна, дистанційна, очно-дистанційна

Викладачі: Щавінська Лариса Сергіївна

Вартість навчання: 65 грн

Термін проведення: жовтень

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/GKL8vsrwhuwSM3YSA

Опанування педагогічної майстерні дозволить викладачам ЗП(ПТ)О сформувати вміння організовувати компетентнісне навчання із загальноосвітніх дисциплін, забезпечувати інтегрованість змісту (внутрішньопредметної і міжпредметної) на основі ключових компетентностей.

Категорія: усі категорії працівників ЗПО 

Форма проведення: очна, очно-дистанційна

Викладачі: Щавінська Лариса Сергіївна

Вартість навчання: 440 грн

Термін проведення: листопад

Реєстрація за покликанням: https://forms.gle/sg5jbNpbsSwpZE3r7

Даний курс дозволить педагогам опанувати англійську мову на початковому рівні. А саме:

– дізнатись біля 300 нових слів (цього достатньо, щоб вміти висловити свою думку і зрозуміти біля 50 відсотків з того, що говорять);

– орієнтуватись в основних правилах граматики і вимови;

– вміння написати невеличкі тексти та розуміти на слух деякі аудіо матеріали.