21 березня 2024 року на базі Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації  у Хмельницькій області відбулося засідання робочої групи педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій». Засідання проводилось з метою розробки проєкту структури освітньої програми за новим Державним освітнім стандартом з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

    Методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації у Хмельницькій області Наталія Півторацька зосередила увагу присутніх на структуруванні змісту стандарту, що передбачає формування і розвиток у здобувачів освіти ключових та професійних компетентностей, ознайомила  із змінами у розробці освітніх програм для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

    Учасники засідання робочої групи здійснили розподіл годин на ключові та професійні компетентності в межах годин кожного результату навчання, враховуючи пропозиції педагогів усіх навчальних закладів в яких здійснюється підготовка із зазначеної професії.

   За результатами засідання  педагоги визначили наступні кроки щодо розробки змісту робочих навчальних програм з загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок. Узгоджений орієнтовний розподіл годин Державного освітнього стандарту з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» надіслано до закладів професійної освіти для здійснення планування освітнього процесу.

Від admin