Здійснення якісної підготовки кваліфікованих робітників  для  сучасного виробництва є головним завданням у діяльності ЗПО.

   Моніторинг внутрішній та зовнішній якості освітнього процесу, його навчально-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення, розроблення пропозицій та надання методичної допомоги педагогічному колективу стали предметом спільної зацікавленої взаємодії та НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області та Вищого професійного училища №36 с. Балин.

     Згідно з клопотанням директора ВПУ-36 Руслана СМОЛІНСЬКОГО до керівника НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області 12 працівників методичної установи упродовж 3 та 4 червня 2024 року працювали безпосередньо у навчальному закладі за попередньо розробленою та узгодженою програмою.

     За результатами проведеного моніторингу та консультативної допомоги були проведені інструктивно-методичні наради з керівниками закладу, головами методичних комісій та педагогами з усіх напрямів освітньої діяльності ЗПО, надано рекомендації щодо ведення навчально-планувальної та облікової документації з впровадження модульно-компетентнісного підходу в організації освітнього процесу та підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників. 

      Спільна взаємодія двох колективів пройшла у взаєморозумінні та співпраці, прагненні посилити якість освітного процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців.

       Під час підсумкової зустрічі працівників методичної служби та педагогів ВПУ №36 с. Балин директор закладу Руслан СМОЛІНСЬКИЙ вручив подяку колективу НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області за надану методичну та практичну допомогу.

         Згідно зі запланованими заходами співпраця щодо моніторингу освітнього процесу та надання конкретної методичної допомоги  продовжуватиметься.

Від admin