Управлінська діяльність

Питання:

 1. Пріоритетні напрями освітньої діяльності закладу професійної (професійно-технічної)  освіти у 2023/2024 навчальному році. Оновлене нормативно-правове забезпечення освітнього процесу ЗП(ПТ)О

Коломійчук С.Б., т.в.о. заступника директора  з навчально-методичної роботи  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

 1. Зміни в атестації педагогічних працівників та роботі атестаційної комісії ЗП(ПТ)О

Коломійчук С.Б., т.в.о. заступника директора  з навчально-методичної роботи  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

 1. Єдина атестаційна система 

Лужняк Л., методист  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

      4. Вимоги до розроблення навчально-планувальної та ведення облікової документації для організації навчання з професій за ДОС на основі модульно-компетентісного підходу.

Коломійчук С.Б., т.в.о. заступника директора  з навчально-методичної роботи  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

      5. Планування роботи обласних фахових секцій керівників ЗП(ПТ)О у 2023/2024 навчальному році

Інформаційні матеріали:

Візія майбутнього освіти і науки України

Звіт за результатами моніторингу системи П(Пт)О в рамках Туринського процесу в Україні (2023 р.)

Відповіді на питання обласних організацій Профспілки щодо застосування норм Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 09.09.2022 № 805

Відеозапис заходу:

Питання:

 1. Вимоги щодо складання розкладу у ЗПО

Коломійчук С.Б., методист НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

 1. Переваги онлайн програми “Розклад Нова Школа” при плануванні освітнього процесу

Шевчук Н.В., заступник директора з навчальної роботи Хмельницького професійного ліцею, Дзьобань К.В., методист Грицівського ВПУ №38

 1. Використання програми Microsoft Excel для складання розкладу занять. 

Кочаток Н. Д., заступник директора з навчально-виробничої роботи ВПУ №25 м. Хмельницького

      4. Огляд цифрових інструментів для склдання розкладу “Розклад-Про”, “Timetable”, “Ректор”.

Тютюнник О. О., заступник директора з  навчальної роботи ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної освіти».

      5. Використання та впровадження в освітній процес електронного розкладу «Розклад Pro» .

Петров Віктор Васильович, інженер з охорони праці ВПУ №36 с. Балин

Відеозапис заходу:

Питання:

 1. Актуальність проблеми впровадження інклюзивної освіти у ЗПО Хмельницької області (Дарія Басюк, директор Департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА, доктор екон.наук, професор)
 2. Створення інклюзивного освітнього середовища в Житомирському професійному ліцеї Житомирської обласної ради (Олена Дерев’янко, директор Житомирського професійного ліцею Житомирської ОР, канд. пед. наук, доцент)
 3. Організаційно-педагогічні умови впровадження інклюзивної освіти в ЗПО. Особливості виховної діяльності в умовах інклюзивної освіти. (Ірина Сахневич, заступник директора з НВР Житомирського професійного ліцею Житомирської ОР, канд. пед. наук, доцент)
 4. Робота асистента-викладача та асистента-майстра виробничого навчання (Олег Голубовський, Ірина Карабенкова, асистенти викладача та майстра виробничого навчання Житомирського професійного ліцею Житомирської ОР)
 5. Проектування індивідуального освітнього маршруту для здобувачів освіти з ООП та використання інноваційних педагогічних технологій в умовах інклюзивної освіти (Олена Жидецька, методист Житомирського професійного ліцею Житомирської ОР )
 6. Особливості освітніх послуг для здобувачів освіти з ООП (Світлана Мерзла, соціальний педагог Житомирського професійного ліцею Житомирської ОР)
 7. Співпраця Інституту професійної освіти з ЗПО, в яких запроваджено  інклюзивну освіту (Валентина Радкевич, директор Інституту професійної освіти НАПН України, академік, доктор педагогічних наук, професор)
 8. Роль Громадської організації Фонд сталого розвитку «Стара Волинь» у розвитку громади (Наталія Гнатюк, президент Громадської організації Фонд сталого розвитку «Стара Волинь»)

Відеозапис заходу:

Питання:

 1. Виконання плану державного та регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів. Вимоги до організації освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році.

О.Зінчук,  головний  спеціаліст відділу вищої, професійно-технічної, позашкільної освіти та науки управління освіти та науки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту  Хмельницької  ОДА  

 1. Моніторинг діяльності навчально-практичних центрів галузевого спрямування та подальші шляхи удосконалення їх роботи.

І.Кирилюк, методистка  НМЦ ПТО ПК

 1. Структура Державного освітнього стандарту   на компетентнісному підході як основа розробки робочих навчальних планів (на прикладі ДОС з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування»).

Н. Півторацька, методистка  НМЦ ПТО ПК

 1. Можливості створення кваліфікаційних центрів на базі ЗП(ПТ)О.

С. Флентін, методист  НМЦ ПТО ПК

 1. Вебсайт НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області як інформаційний та навчальний ресурс організації освітнього процесу ЗПО.

О. Шамралюк, методистка НМЦ ПТО ПК

 1. Онлайн бібліотека як сучасне освітнє середовище ЗПО.

Електронна бібліотека Шепетівського професійного ліцею.

Л. Лужняк, методистка НМЦ ПТО ПК

 1. Циклограма діяльності  заступника директора  ЗПО з навчально-виробничої роботи.

Орієнтовний перелік наказів, які повинні видаватись у ЗП(ПТ)О впродовж  навчального року.

Накази з основної діяльності та адміністративно-господарських питань ЗЗСО.

С. Коломійчук, методистка НМЦ ПТО ПК

 Питання:

– пріоритети у діяльності закладу професійної (професійно-технічної)  освіти  в умовах воєнного стану

Шевчук  Л.І., директор  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області , канд.пед.н.

організація освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану: нормативні вимоги. Інформаційно-освітнє середовище для керівників ЗП(ПТ)О Хмельницької області.

Коломійчук С.Б., методист  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

психологічна підтримка здобувачів освіти і педагогічних працівників у ЗП(ПТ)О

Сиско Н.М., методист  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, канд.псих.н.

внесення змін до посадових інструкцій працівників та приведення їх до особливостей функціонування ЗП(ПТ)О в умовах правового режиму воєнного стану

Коломійчук С.Б., методист  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

Інформаційні  повідомленнями щодо:

ведення електронних журналів у ЗП(ПТ)О

Лужняк Л.В., методист    НМЦ ПТО ПК

проведення моніторингу діяльності ЗП(ПТ)О

Коломійчук С.Б., методист  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

участі ЗП(ПТ)О області в XIII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2022»

Коломійчук С.Б., методист  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

можливостей участі ЗП(ПТ)О області в Програмі Європейського Союзу Еразмус+

Флєнтін С.В., методист    НМЦ ПТО ПК

актуальних питань інноваційних підходів реалізації державної політики у сфері ПТО (громадянська освіта, інклюзія, гендерна рівність)

Ворона Ю.В., методист    НМЦ ПТО ПК

порядку проведення моніторингу інформаційного наповнення вебсайтів ЗП(ПТ)О

Петров  О.В., методист    НМЦ ПТО ПК

проведення навчання педагогічних працівників з мінної небезпеки

Чічеров О.В., методист    НМЦ ПТО ПК

– проведення навчання педагогічних працівників з надання першої домедичної допомоги

Щавінська Л.С., методист    НМЦ ПТО ПК

1. Оновлення освітніх програм відповідно до потреб роботодавців  (Г.М.Соленцова, заступник директора з навчально-методичної роботи НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області)

2. Методика розроблення стандартів професійної (професійно-технічної освіти) за компетентісним підходом (Н.В.Півторацька, методист лабораторії професійної підготовки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області)

3. Моніторингові дослідження діяльності ЗП(ПТО) Хмельницької області: результати упровадження дуальної форми навчання, результати діяльності НПЦ за галузевим спрямуванням та підсумки моніторингу впровадження модульно-компетентісного підходу в освітній процес. (І.М.Кирилюк, завідувач лабораторії професійної підготовки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області)

4. Презентація результатів моніторингу ефективності діяльності ЗП(ПТ)О області (С.Б. Коломійчук, завідувач лабораторії НМЗ УД НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області)

Під час засідання опрацьовано питання:

– основні завдання щодо організації професійної підготовки робітничих кадрів у 2021-2022 навчальному році;

– формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

С.Б. Коломійчук, завідувач лабораторії НМЗ УД НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

– створення наглядової (піклувальної) ради закладу професійної (професійно-технічної) освіти;

С.Б. Коломійчук, завідувач лабораторії НМЗ УД НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

– створення та функціонування Центру професійної кар`єри в ЗП(ПТ)О. Нові форми профорієнтаційної роботи;

А.Смалюк, зав.лабораторії ВР НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

– висвітлення нормативних документів щодо забезпечення ефективної діяльності закладів професійної освіти у 2021-2022 навчальному році

С.Б. Коломійчук, завідувач лабораторії НМЗ УД НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

Інформаційні матеріали:

Професійна освіта. Результати та перспективи нового навчального року

Новації проекту Закону України «Про професійну освіту»

Абетка для директора (рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти )

1. Міжнародне співробітництво як напрям діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти
Л.І. Шевчук, директор  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

2. Законодавча база з питань налагодження міжнародного  співробітництва. Роль адміністрації закладу П(ПТ)О в організації та створенні умов для розвитку міжнародного партнерства. (С.Б.Коломійчук, завідувач лабораторії  НМЗ УД  НМЦ ПТО ПК)

3. Співпраця ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей» із  Вана-Вігалаською школою техніки та обслуговування  в рамках українсько-естонського проєкту «Надання досвіду Естонії для підтримки реформ професійної освіти в Україні». (Н.О. Ніжнік , директор ДПТНЗ «Славутський  професійний ліцей»)

4. Стажування та опанування компетентності новітньої техніки зварювання автомобілів та віртуального навчання на базі Вана-Вігаласької школи техніки та обслуговування (Естонія). (О.Б. Свінціцький , майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Славутський  професійний ліцей»)

5. Співпраця Міністерства освіти і науки України  з Європейським фондом освіти з питань удосконалення національної системи професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до європейських стандартів (С.Б.Коломійчук,  завідувач лабораторії  НМЗ УД  НМЦ ПТО ПК)

Інформаційні матеріали:

Досвід українських організацій – партнерів проєктів Erasmus+: ITE-VET  
Досвід організацій – партнерів проєктів Erasmus+: PAGOSTE  
Проєктний менеджмент у закладах професійної освіти та залучення ресурсів для інституційного розвитку
Презентації

Erasmus+ : можливості міжнародної співпраці для сфери професійної освіти

Портал учасників для реєстрації та пошуку організацій. 

Можливості Erasmus+ 2021-2027 роки для закладів П(ПТ)О України

1. Діяльність  навчально-практичних центрів галузевого спрямування як важливий фактор забезпечення якості професійної освіти (Л.І. Шевчук, директор  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області)

2. Нормативно-правове забезпечення діяльності НПЦ галузевого спрямування(С.Б.Коломійчук,   завідувач лабораторії  НМЗ УД  НМЦ ПТО ПК )

3. Підвищення професійної компетентності в умовах діяльності НПЦ:

Етапи створення НПЦ;
Організація роботи НПЦ;
Обладнання НПЦ;
Аналіз діяльності НПЦ;
Популяризація діяльності.
З досвіду роботи ДНЗ  «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти» , за матеріалами  Всеукраїнського вебінару  «Підвищення якості освітніх послуг та конкурентоспроможності фахівців в умовах діяльності навчально-практичного центру»

Ліуш А.М., заступник директора з навчально-виробничої роботи

4. Аналіз діяльності навчально-практичних центрів галузевого спрямування області за результатами  моніторингу діяльності НПЦ за 2020 рік

І.М. Кирилюк, завідувач лабораторії  професійної підготовки   НМЦ ПТО ПК 

5. Основні документи, що регламентують  діяльність  НПЦ. Інформаційне забезпечення діяльності.

С.Б.Коломійчук,   завідувач лабораторії  НМЗ УД  НМЦ ПТО ПК 

Зразок візуалізованого проєкта   НПЦ  Вищого професійного училища №22 м.Сарни.

В рамках засідання розглянуто питання:

 1. Взаємодія НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області з закладами професійної (професійно-технічної) освіти в умовах пандемії

Л.І. Шевчук,  директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, кандидат пед. наук

 1. Особливості  організації професійної підготовки робітничих кадрів в новому навчальному році       

Г.М. Соленцова, заступник директора НМЦ ПТО ПК  з навчально-методичної роботи

 1. Атестація ЗП(ПТ)О та професій  і ліцензування  провадження освітньої діяльності закладами у 2020/2021 навчальному році

 Л.І.Білик, методист лабораторії професійної підготовки 

 1. Роль методиста в організації якісного освітнього процесу в ЗП(ПТ)О

 Г.В. Тимощук, завідувач лабораторії ППД та ІВД 

 1. Організація  інклюзивного  навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (методичні рекомендації)

 Н.М. Сиско, завідувач лабораторії ПК та ДЕР , кандидат псих. наук

 1. Аналіз результатів проведених НМЦ ПТО ПК обласних конкурсів:

              –  на кращий веб-сайт ЗП(ПТ)О  

 О.В.Петров, методист лабораторії ППД та ІВД

             –  творчих робіт здобувачів освіти ЗП(ПТ)О    

 І.М. Кирилюк, завідувач лабораторії професійної   підготовки      

 1. Нормативно-правове забезпечення організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році. Основні напрями роботи фахових секцій керівників ЗП(ПТ)О у 2020/2021  навчальному році 

 С.Б. Коломійчук,  завідувач лабораторії НМЗ УД   

 1. Особливості використання маркетингових комунікацій для забезпечення успіху ЗП(ПТ)О на ринку освітніх послуг

С.Б.Коломійчук,   завідувач лабораторії  НМЗ УД  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

 1. Проведення профорієнтаційної роботи як складова комунікаційної стратегії ЗП(ПТ)О

А.І. Смалюк, завідувач лабораторії виховної роботи НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

 1. Роль психологічної служби у впровадженні сучасних форм профорієнтації

Н.М. Сиско, завідувач лабораторії ПК ДЕР НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

 1. Організація профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю дистанційно (з досвіду роботи ВПУ №25 м. Хмельницького)

Н.І. Обертюк, заступник директора з виховної роботи ВПУ №25 м. Хмельницького

 1. Психологічний супровід професійного самовизначення випускників ЗЗСО в умовах карантину

Н.П. Пендилюк, практичний психолог ВПУ №25 м.Хмельницького

 1. Організація профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю дистанційно (з досвіду роботи ДНЗ «Подільський центр ПТО»)

Ю.І. Старик, заступник директора з виховної роботи ДНЗ «Подільський центр ПТО»

 1. Зміни у Правилах прийому до закладів професійної освіти.

С.Б.Коломійчук,   завідувач лабораторії  НМЗ УД  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

 1. Вступне слово

Л.К.Джус, заступник директора НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області з навчально-методичної роботи

 1. Завдання проектної діяльності як додаткові джерела фінансування ЗП(ПТ)О

Т.А.Ємець, начальник відділу бухгалтерської звітності, фінансово – економічного моніторингу професійних навчальних закладів  КЗ «Центр організаційно-господарського забезпечення закладів освіти»

 1. Проектний менеджмент як технологія управління інноваційним розвитком ЗП(ПТ)О. Сутність та структура  Управління навчальним закладом як проектно-орієнтованою організацією. Створення проектної команди в ЗП(ПТ)О

С.Б.Коломійчук, завідувач лабораторії науково-методичного забезпечення  управлінської  діяльності  НМЦ ПТО ПК

 1. Організаційно-інформаційні аспекти проведення навчального семінару на тему:  «Розроблення проектів та управління проектним циклом»

 Л.В. Лужняк,  методист лабораторії   ПК ДЕР   НМЦ ПТО ПК

 1. Донорські організації, фонди, гранти, програми.

 С.Б.Коломійчук, завідувач лабораторії науково-методичного забезпечення  управлінської  діяльності  НМЦ ПТО ПК

 1. Програми ЄС  Еразмус+ та грантові  можливості  навчання,  практики,  обмінів,  стажування, проєкти співпраці

  І. М. Кирилюк, методист лабораторії   професійної підготовки НМЦ ПТО ПК

Інформаційно-методичні матеріали:

 1. Методичні рекомендації для правильного написання проектів та отримання грантів
 2. Посібник з фандрейзингу для бізнес-об’єднань: посібник / Бабій О.Я. – Київ: 2017 – 168
 3. Посібник «Як залучати прямі іноземні інвестиції»

1.Системний моніторинг ринку праці як засіб оперативного реагування на його потреби.

 Л.І. Шевчук,  директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

2.Нормативно-правове регулювання питань формування державного (регіонального) замовлення.

О.О. Зінчук, головний спеціаліст відділу професійної освіти та виховної роботи управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки  ОДА;

С.Б.Коломійчук, завідувач лабораторії науково-методичного забезпечення  управлінської  діяльності  НМЦ ПТО ПК

Нормативно-правова база (архів документів)

3. Досвід Західноукраїнської регіональної непідприємницької громадської організації «Волинський ресурсний центр» у рамках проекту «Допомога в управлінні ПТО на основі доказів».

Презентація. Відеофрагмент.

4. Презентація звіту проекту «Туринський процес 2018-2020 Хмельницька область» (комплексного аналізу стану регіонального ринку праці та вироблення політики розвитку професійної (професійно-технічної) освіти області).

 О.Л. Шамралюк,  методист лабораторії підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи НМЦ ПТО ПК

5.   Презентація проекту «Кваліфікаційна мапа України» спрямованого на розвиток національної системи прогнозування на ринку праці  та досліджень Міністерства соціальної політики  України та Державної служби зайнятості «Перспективна потреба в кадрах 2019» .

Презентація практичного посібника «Збір та застосування інформації про ринок праці з метою підсилення регіональної системи професійно-технічної освіти (ПТО)».

С.Б.Коломійчук, завідувач лабораторії науково-методичного забезпечення   управлінської  діяльності  НМЦ ПТО ПК