Єдиний методичний день

Порядок денний:

 1. Реалізація Проєкту міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка України» у Хмельницькій області.

Людмила Шевчук, директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

 1. Презентація Центру професійної кар’єри Колківського Центру професійної освіти.

Колківський центр кар’єри частина 2

 1. Аналіз діяльності Центрів розвитку кар’єри закладів професійно-технічної освіти Хмельницької області

Ю. Ворона,  методист  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

 1. Впровадження в освітній процес ЗПО навчальної програми «Компанія» від Junior Achievement.

Вимоги щодо викладання технології у ЗПО.

Т. Сидоренко, методист  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

Зміст та реалізація завдань навчальної програми.

Навчальна програма курсу за вибором «Компанія».

І. Кирилюк, методист  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

 1. Розроблення та затвердження робочих навчальних планів ЗП(ПТ)О.

Г. Соленцова, методист  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

Порядок денний:

 1. Результативність системи професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької області у 2021-2022 н.р.

Про внесення змін до  законодавчих актів України:

– Закону України  «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

– Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій».

Л. Шевчук,  директорка НМЦ  ПТО  ПК у Хмельницькій області, канд.пед.наук

 1. Можливості створення кваліфікаційних центрів на базі ЗПО.

С. Флентін, методист  лабораторії науково-методичного забезпечення управлінської та виховної діяльності НМЦ ПТО ПК

 1. Про підготовку до початку 2022/23 навчального року та особливості організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

 Г.Соленцова, заступник директора з навчально-методичної роботи НМЦ ПТО  ПК 

 1. Презентація проєкту методичних рекомендацій щодо розроблення освітніх програм для професійної (професійно-технічної) освіти орієнтованих на результати навчання.

О.Чуйкова, методистка лабораторії  професійної підготовки НМЦ ПТО ПК 

 1. Особливості вимог зарахування на навчання в ЗП(ПТ)О для опануванні технологічно-складних  професій.    Умови прийому на роботу осіб віком 14-18 років.

І. Кирилюк, завідувачка лабораторії  професійної підготовки НМЦ ПТО ПК 

 1. Презентація методичних рекомендацій щодо інформаційного наповнення вебсайту ЗП(ПТ)О.

О. Шамралюк, методистка  лабораторії ПК та ДЕР НМЦ ПТО ПК

 1. Основні положення:

–  прийнятого Верховною Радою та направленого на підпис Президенту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин в умовах воєнного стану»;

–  проєкту наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти».

С. Коломійчук, завідувачка лабораторії  лабораторії  науково-методичного забезпечення управлінської та виховної діяльності НМЦ ПТО ПК

Порядок денний:

 1. Актуальні проблеми діяльності ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану

О. Мартинюк, заступник директора – начальник управління освіти та науки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту  Хмельницької ОВА 

 1. Розгляд Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів П(ПТ)О, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України

С. Фіярська, начальник відділу вищої, професійно-технічної, позашкільної освіти та науки управління освіти на науки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту  Хмельницької ОВА 

С. Коломійчук, завідувачка лабораторії  НМЗ УВД  НМЦ ПТО ПК 

 1. Презентація новоствореного вебсайту НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

О. Шамралюк, методистка  лабораторії ПК та ДЕР НМЦ ПТО ПК

 1. Забезпечення взаємодії та виконання спільних проєктів і програм з Освітнім Хабом Хмельниччини

С. Куценко,  методист  лабораторії  НМЗ УВД  НМЦ ПТО ПК

 1. Особливості проведення ЗНО 2022

Т. Сидоренко, завідувачка лабораторії  загальноосвітньої підготовки НМЦ ПТО ПК

 Інформаційні матеріали:

 1. Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України та додатки до Положення у форматі MS Word;
 2. Узагальнені таблиці з інформацією про здійснення освітнього процесу у закладах П(ПТ)О під час пошуку партнерів у рамках внутрішньої академічної мобільності.

Порядок денний:

 1. Про ключові напрями впровадження реформи професійної освіти;
 2. Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
 3. Про підсумки проведених заходів НМЦ ПТО ПК;
 4. Розробка робочих навчальних планів  підготовки кваліфікованих робітників та навчально-планувальної документації для організованого початку 2021/2022 навчального року.

Порядок денний:

 1. Особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році. (А.І.Смалюк, завідувач лабораторії ВР)

      2. Дотримання нормативних вимог при організації та проведенні атестації педагогічних працівників у ЗП(ПТ)О. (Г.В. Тимощук, завідувач лабораторії ППД та ІВД)

      3. Вивчення професійної діяльності керівних кадрів відповідно до критеріїв ефективності діяльності керівників ЗП(ПТ)О. (С.Б. Коломійчук,  завідувач лабораторії НМЗ УД )  

     4. Організація проведення моніторингу діяльності навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням, створених на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти області:

І.М. Кирилюк, завідувач лабораторії професійної підготовки

Порядок денний:

1. Проведення атестаційної експертизи закладів професійної (професійно-технічної) освіти та атестації професій у 2020/2021навчальному році  (Л.І.Білик,методист лабораторії професійної підготовки).
2. Порядок визнання та облік результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О (Г.В. Тимощук, зав.лабораторії ППД та ІВД).
3. Створення єдиного інформаційного середовища в освітньому закладі (Т.М.Сидоренко,зав.лабораторії загальноосвітньої підготовки).
 
Інформаційні матеріали:

  

Порядок денний:

1.Презентація внесених на розгляд Верховної Ради України проєктів Законів України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (реєстраційний № 4207 від 12.10.2020) та «Про професійну освіту»  (реєстраційний № 4207-1  від 26.10.2020);

2.Проведення І етапів  ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та   ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  серед учнів ЗП(ПТ)О;

3. Про підсумки моніторингу впровадження дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)О області;

4. Про аналіз   наявного в ЗП(ПТ)О області дидактичного забезпечення  в розрізі модулів  предметів. Організація роботи обласних фахових секцій щодо створення та насичення аналітичної рамки наявного контенту, технік та підходів до змішаного навчання з кожної професії з метою обміну кращими практиками;

5. Дотримання нормативних вимог при організації та проведенні атестації педагогічних працівників у ЗП(ПТ)О. Вивчення професійної діяльності педагогічних працівників у між атестаційний період;

6. Проведення  атестаційної експертизи  закладів професійної освіти  та атестації професій у цьому навчальному році;

7. Визначення змісту роботи обласних фахових секцій та організації семінарів для керівників ЗП(ПТ)О відповідно до професійних потреб у 2021 році;

8. Нормативно-правове забезпечення організації  освітнього процесу в закладах професійної освіти.