Експеримент всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»

Експериментальні бази: 
ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького»
Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

Термін проведення: 2019-2021 роки

 Наказ Міністерства освіти і науки України №1227 від 12.11.2018 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у січні 2019 – грудні 2021 років»

 Спільний наказ ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» та Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області №07-од / 01-09/24 від 21.01.2019 «Про затвердження складу і плану роботи творчої групи з проведення експерименту всеукраїнського рівня»

 Положення про експериментальну діяльність Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області та ДНЗ «Вище професійне училище №11 м. Хмельницького»

 План роботи творчої групи з проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у 2019 році

 Аналітичні матеріали за результатами констатувального етапу експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» на базі ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» і НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

 Звіт про хід і результати першого (констатувального) етапу експерименту всеукраїнського рівня на базі ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» і НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

 Презентація звіту про результати першого (констатувального) етапу експерименту всеукраїнського рівня на базі ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» і НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

 Узагальнені аналітичні матеріали за результатами моніторингу сформованості готовності учнів до підприємницької діяльності експериментальних ЗП(ПТ)О

 Презентація результатів констатувальних етапів експериментів всеукраїнського рівня

 План роботи творчої групи з проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у 2020 році

 Звіт про хід і результати другого (формувального) етапу експерименту всеукраїнського рівня на базі ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» і НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

 Презентація результатів формувального етапу експерименту всеукраїнського рівня

 План роботи творчої групи з проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у 2021 році

 Звіт про завершення експерименту за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (2019 – 2021 рр.)

 Презентація підсумкового звіту про результати експерименту всеукраїнського рівня

Наказ Міністерства освіти і науки України №259 від 19.03.2022 «Про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» за січень 2019 – грудень 2021 роки»

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 Методичні рекомендації щодо формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників відповідно до вимог сучасного ринку праці

Збірник авторських розробок «Підготовка до підприємницької діяльності»

Навчально-методичний комплекс «Основи підприємництва» 

Інноваційна професійна освіта. Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності: матеріали експерименту всеукраїнського рівня (2019-2021)