Експеримент всеукраїнського рівня за темою «Формування кар’єрної компетентності майбутніх фахівців у професійно-технічному навчальному закладі»

Експериментальна база: Вище професійне училище №25 м. Хмельницького

Термін проведення: 2017-2019 роки

 Наказ МОН України №713 від 17.05.2017 р.  «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня на базі Вищого професійного училища №25 м.Хмельницького»

Звіт про хід і результати першого (констатувального) етапу експерименту всеукраїнського рівня

Звіт про хід і результати другого (формувального) етапу експерименту всеукраїнського рівня

Звіт про хід і результати третього (узагальнювального) етапу експерименту всеукраїнського рівня

Результати експериментальної діяльності:

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Кар’єрна компетентність майбутніх кваліфікованих робітників у постіндустріальному суспільстві: проблеми та перспективи розвитку»

Навчально-методичний комплекс «Професійний успіх та кар’єра» (програма навчального курсу «Професійний успіх та кар’єра», навчально-методичний посібник «Професійний успіх та кар’єра», методичні рекомендації щодо впровадження навчального курсу «Професійний успіх та кар’єра») 

Навчальний посібник «Формування кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих фахівців»