Нормативні документи

Закон України «Про інноваційну діяльність»

Наказ МОН України від 07 листопада 2000 р. №522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» 

Наказ МОН України від 05 березня 2021 р. №289 «Про затвердження персонального складу сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України» 

Положення про організацію експериментальної діяльності у науково-дослідних роботах Інституту професійної освіти НАПН України 

Положення про впровадження результатів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національною академією педагогічних наук України