Дистанційна групова форма підвищення кваліфікації

ДИСТАНЦІЙНА ГРУПОВА ФОРМА передбачає проходження курсів підвищення кваліфікації слухачем без відриву від навчально-виробничого процесу у навчальній групі відповідно до графіку, складеному НМЦ ПТО ПК на календарний рік. Обсяг курсів підвищення кваліфікації становить 150 годин згідно із навчально-тематичним планом. 

Порядок проходження курсів підвищення кваліфікації за дистанційною груповою формою:

1. Щороку у жовтні-листопаді НМЦ ПТО ПК вивчає потребу у курсовому підвищенні кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти у наступному році. На основі заявок, отриманих від закладів освіти, формується графік курсового підвищення кваліфікації на календарний рік, у якому вказується перелік навчальних груп та форма і термін навчання для кожної з них. Графік КПК оприлюднюється на вебсайті НМЦ ПТО ПК та надсилається у ті заклади, які подали заявки.

2. Якщо з’являється потреба у проходженні педагогом КПК за дистанційною груповою формою після того, як затверджений графік, то для цього адміністрації закладу, де працює педагог, необхідно надіслати на електронну пошту НМЦ ПТО ПК (hm_nmc@ukr.net) лист-клопотання з проханням включити у планову групу відповідного педагога.

3. Перед початком навчання НМЦ ПТО ПК надсилає лист-виклик у заклади, педагоги яких включені у конкретну навчальну групу.

4. Навчання за дистанційно-груповою формою проходить у три етапи: настановча сесія, етап самостійної роботи та завершальний етап (підсумкова конференція). 

5. Оплата за навчання може здійснюватися як юридичною особою (заклад освіти, де працює педагог), так і фізичною особою. 

6. Для кожної навчальної групи призначається куратор з числа працівників НМЦ ПТО ПК.

7. На настановчому занятті слухачі групи отримують:

– посилання для заповнення  реєстраційної форми;

– діагностичну анкету, яку необхідно заповнити і надіслати на адресу kpk-nmc@ukr.net;

– орієнтовну тематику випускних робіт. 

При заповненні діагностичної анкети слухач може обрати тему зі запропонованого переліку або вказати свою тему.

8. Під час настановчої сесії педагог в режимі онлайн відвідує усі навчальні заняття за розкладом, оголошеним куратором на початку курсів.

9. На основі діагностичної анкети слухачеві розробляється індивідуальний план самостійної роботи, який надсилається на електронну пошту, вказану ним при онлайн-реєстрації. Під час етапу самостійної роботи слухач працює над виконанням завдань індивідуального плану.

10. Також слухач отримує доступ (логін і пароль) на весь період навчання до дистанційної платформи КПК, на якій розміщені відповідні навчально-методичні матеріали для самостійного опрацювання. 

11. Методисти НМЦ ПТО ПК надають консультаційно-методичну допомогу слухачеві упродовж всього навчання на курсах. 

12. Завершується навчання підсумковою конференцією з обміну досвідом в онлайн-режимі, на якій кожен слухач захищає випускну роботу. 

До підсумкової конференції допускаються слухачі, які пройшли підсумковий тестовий контроль знань на дистанційній платформі,  надіслали на перевірку завдання з індивідуального плану (випускна робота, практичне завдання) в установлені терміни на електронну пошту kpk-nmc@ukr.net та отримали на них позитивні рецензії від керівників і консультантів.

13. Опісля слухачеві необхідно надіслати поштою у НМЦ ПТО ПК (м.Хмельницький, відділення Нової пошти №9, Борилюк Марія Феодосіївна, т. 0973932101) такий комплект матеріалів:

– індивідуальний план, погоджений директором закладу і скріплений печаткою;

– роздруковану випускну роботу;

– роздруковане практичне завдання;

другий примірник підписаного договору про надання освітніх послуг та акту виконаних робіт.

14. Слухач, який успішно пройшов тестування, виконав усі завдання і надіслав відповідні роздруковані матеріали, вказані у п.13, після підтвердження оплати за навчання отримує свідоцтво про підвищення кваліфікації, яке дійсне упродовж п’яти років.