Модульно-компетентнісний підхід

Матеріали Всеукраїнського вебінару з теми: «Система підготовки кваліфікованих робітників на основі модульно-компетентнісного підходу у ЗП(ПТ)О Хмельницької області»

Методичні рекомендації щодо розроблення концепції впровадження компетентісного підходу до навчання у ЗП(ПТ)О

 Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентісним підходом

 Методичні рекомендації щодо розробки навчально-методичної документації з планування навчально-виробничого процесу та ведення обліково-звітної документації з робітничих професій на модульно-компетентнісній основі

Реєстр професійних стандартів

 База даних Державних освітніх стандартів на компетентнісній основі

Упродовж 2016-2021 років творчими групами розроблено 20 проєктів стандартів на модульно-компетентнісній основі, що становить 9,7% від загальної кількості СП(ПТ)О, розроблених в Україні.

У 2016 році розроблено 4 проєкта СП(ПТО), у 2017 році – 4, у 2018 році – 7, у 2019 році – 3, у 2020-1, 2021році – 1 проєкт СП(ПТО).

В 2021р. педагоги ЗПО області та роботодавці долучались у складі робочих груп до розробки стандартів професійної (професійно-технічної) освіти із 10 професій:

– Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації;

– Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж;

– Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури;

– Токар;

– Авторемонтник;

– Монтажник систем утеплення будівель;

– Агент з постачання;

– Кондитер;

– Майстер ресторанного обслуговування;

– Кухар

У складі творчих груп педагоги 3 ЗПО області та методисти НМЦ ПТО ПК розробили освітні програми за оновленими СП(ПТ)О на компетентнісній основі з професій «Токар», «Зварник», «Авторемонтник», «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин»