Нормативно-правові акти інших міністерств і відомств

Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»

Наказ ІМЗО № 22.1/10-1080 від 15.08.2022 року  Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 20 червня 2020 р. №1181 «Про затвердження професійного стандарту «Майстер виробничого навчання»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 20 червня 2020 р. №1182 «Про затвердження професійного стандарту «Педагог професійного навчання»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 20 червня 2020 р. №1183 «Про затвердження професійного стандарту «Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24 листопада 2020 р. №2425-20 «Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти»

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 30 грудня 1994 р. № 130 «Про затвердження Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці»

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 р. № 9 «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці»

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 р. №255 «Про затвердження Положення про службу охорони праці»

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»

Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 14 квітня 2000 р. №168 «Про затвердження Випуску 81. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Культура та мистецтво» (Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»)

Наказ Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 р. №44 «Про затвердження Положення проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури»