Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 10 листопада 2023 р. №1218 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами

Постанова КМУ від 13 травня 2022 р. № 599   Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питань академічної мобільності

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1077 «Про затвердження Державного стандарту професійної (професійно-технічної) освіти»

Постанова  КМУ від 7 квітня 2019 р. № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»

Постанова  КМУ від 17 квітня 2019 р. № 331 «Про затвердження порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в ЗП(ПТ)О»

Постанова  КМУ від 10 липня 2019 р. № 636 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

Постанова  КМУ від 17 липня 2019 р. № 627 «Про порядок забезпечення спеціальним одягом осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

Постанова  КМУ від 22 серпня 2018 р. №617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів»

Постанова  КМУ від 22 серпня 2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»

Постанова  КМУ від 27 грудня 2018 р. № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників»

Постанова  КМУ від 14 лютого 2017р. №88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»

Постанова  КМУ від 12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

Постанова  КМУ від 23 грудня 2015 р. №1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників»

Постанова  КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»

Постанова  КМУ від 15 травня 2013 р. № 340 «Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»

Постанова  КМУ від 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

Постанова  КМУ від 15 серпня 2011 р. №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

Постанова  КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

Постанова  КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

Постанова  КМУ від 27 серпня 2010 р. № 784 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням» 

Постанова  КМУ від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»

Постанова  КМУ від 17 серпня 2002 р. № 1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти»

Постанова  КМУ від 22 березня 2001 р. №270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»

Постанова  КМУ від 20 листопада 2000 р. № 1770 «Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей»

Постанова  КМУ від 3 червня 1999 р. № 956 «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту» 

Постанова  КМУ від 7 червня 1999 р. № 992 «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики»

Постанова  КМУ від 1 серпня 1992 р. № 442 «Про затвердження Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Розпорядження КМУ від 29 квітня 2022 р. № 329-р «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів»

Розпорядженням  КМУ від 3 березня 2021 р. №167-р. «Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації»

Розпорядження  КМУ від 12 червня 2019 р. № 419-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року»

Розпорядження  КМУ від 19 вересня 2018 р. № 660-р «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти»

Розпорядження  КМУ від 4 липня 2018 р. № 469-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення»

Розпорядження  КМУ від 21 березня 2018 р. № 179-р «Про затвердження плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній сфері»

Розпорядження  КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації»

Розпорядження  КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1018-р «Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року»