Повоєнне відновлення економіки України  потребує нових підходів до навчання молоді власній справі. Адже саме підприємництво є сполучною ланкою між задоволенням потреб у товарі, послузі та економічним зростанням держави.

     Формуванню готовності здобувачів професійних кваліфікацій  до підприємництва був  присвячений вебінар, що відбувся 3 жовтня 2023р. в межах засідання обласної фахової секції викладачів економічних дисциплін.

    Педагоги 19 ЗП(ПТ)О ознайомились з сучасними підходами до формування в здобувачів  професійних кваліфікацій  підприємницької компетентності. Координаторка секції Інна Кирилюк опрацювала з викладачами організаційно-методичні вимоги до викладання в ЗПО економічних дисциплін,  презентувала методику розроблення навчально-планувальної та ведення облікової документації для організації навчання з професій за Державними освітніми стандартами на основі модульно-компетентісного підходу.

   Набуття здобувачами професійних кваліфікацій підприємницьких навичок  сприяє конкурентоспроможності  на ринку праці та може розглядатись як додатковий інструмент для їх професійної реалізації. Саме тому маштабування досвіду навчання підприємництву  серед ЗП(ПТ)О області сприятиме професійному успіху молоді, що навчається робітничим професіям.

Від admin