Чергове засідання науково-методичної ради НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, яке відбулося 8 грудня 2023 року, було присвячене надзвичайно важливому і актуальному напряму роботи – упровадженню STEM-освіти у навчально-виробничий процес ЗПО для забезпечення  відповідності підготовки майбутніх фахівців до вимог високотехнологічного та інноваційного виробництва.

    В ході засідання були розкриті концептуальні засади STEM-освіти як сучасної освітньої тенденції, нормативно-правове забезпечення та пріоритетні напрями її розвитку (Тетяна Сидоренко, методистка НМЦ ПТО ПК).

  На особливостях реалізації STEM-освіти в професійній підготовці кваліфікованих робітників зосередила увагу Оксана Чуйкова, методистка НМЦ ПТО ПК. Доповідачкою були схарактеризовані сучасні STEM-галузі і  STEM-технології,  STEM-професії і професії майбутнього та шляхи упровадження STEM-підходів у професійне навчання (участь у проєктах та конкурсах, виконання дипломних (технічних) проєктів, професійні стажування та практики, використання сучасних інформаційно-цифрових технологій, кураторські програми та менторство).

    Тетяна Сидоренко презентувала систему роботи НМЦ ПТО ПК щодо здійснення науково-методичного супроводу упровадження STEM-технологій у загальноосвітню підготовку в ЗПО області: запровадження інтегрованого курсу «Природничі науки», розроблення сучасних STEM-орієнтованих навчально-методичних матеріалів, розвиток професійної компетентності педагогів, проведення регіональних STEM-заходів серед здобувачів і педагогів ЗПО, створення методичного контенту тощо.

   Учасники наукового зібрання мали змогу ознайомитися із кращими практиками ЗПО області щодо  запровадження STEM-освіти у професійну та загальноосвітню підготовки:

  • інтеграція STEM-технологій в освітній процес, діяльність STEM-центру (Євгеній Панасюк, майстер виробничого навчання, завідувач STEM-центру Хмельницького професійного ліцею електроніки);
  • залучення учнівської молоді до STEM-проєктів у контексті спрямування до власної справи (Тетяна Кравченко, викладачка ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти»);
  • упровадження STEM-технологій при викладанні загальноосвітніх предметів (Олександр Тютюнник, заступник директора з навчальної роботи ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної освіти»).
  • застосування елементів STEM-освіти на уроках загальноосвітніх дисциплін (Олена Козирська, викладачка ВПУ №25 м. Хмельницького).

     За результатами заслуховування доповідей і виступів членами науково-методичної ради було прийняте рішення щодо подальшого розгортання STEM-освіти в системі професійної освіти області, створення сучасного STEM-середовища,  яке надіслане у ЗПО області та оприлюднене разом із презентаційними матеріалами доповідачів на сайті НМЦ ПТО ПК.

Від admin