Для забезпечення своєчасного реагування  системи професійної освіти на соціально-економічні виклики та її подальшого розвитку в руслі освітніх трендів виникає об’єктивна потреба у розширенні сфери діяльності методичної служби закладу професійної освіти, яка має забезпечити перехід педагогічного колективу до роботи в нових умовах. Тому на черговому обласному вебінарі, який відбувся 21 березня 2023 року, увагу учасників  було зосереджено на трансформації методичної роботи у ЗПО відповідно до сучасних освітніх тенденцій.

    В ході вебінару методистка НМЦ ПТО ПК Олена Шамралюк зупинилася на  пріоритетних напрямах методичної роботи у ЗПО та основних завданнях, які потребують  першочергового вирішення в умовах  цифровізації освітнього процесу, упровадження інноваційних технологій, забезпечення навчання впродовж життя, налагодження міжнародного партнерства та розгортання проєктної діяльності, поширення успішних педагогічних практик. 

    Також з методистами ЗПО було обговорено заходи і завдання, заплановані в межах роботи обласної фахової секції у поточному році, а саме: підготовка навчально-методичних посібників «Інновації у методичній роботі»,  «Впровадження інноваційних технологій у підготовку кваліфікованих робітників», оновлення циклограми роботи методиста ЗПО; створення банку даних кращих практик організації освітнього процесу; проведення моніторингу інформаційного наповнення вебсайтів ЗПО.

    Особливий інтерес учасники вебінару проявили до виступу Людмили Лужняк, методистки НМЦ ПТО ПК, яка продемонструвала можливості використання в роботі методиста ЗПО чат-боту  Chat GPT.

    Галина Тимощук, методистка НМЦ ПТО ПК, зосередила увагу присутніх на ключових аспектах підготовки та проведення атестації педагогічних працівників ЗПО, основних вимогах щодо ведення методистами планувально-звітної документації.

    Ключова ідея проведеного заходу полягала в тому, що методична діяльність у ЗПО повинна здійснюватися на перспективу в руслі актуальних освітніх тенденцій.

 

Від admin